Afspraken

Verzekeringen

Voor al onze spelers zijn we aangesloten bij  Badminton Vlaanderen.Gelieve bij elk ongeval contact op te nemen met het bestuur voor de aangifte van het ongeval.

Hierbij de link naar het aangifte formulier ( in te vullen door arts en voorzitter club)

Huishoudelijk reglement

Hierbij de link naar het het huishoudelijk reglement

Lidgelden Seizoen 2021-2022

 

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2021- 2022 ( september-juni) voor nieuwe leden
150 Euro voor competitiespelers en jeugdspelers ( 2 x training)
110 Euro voor volwassenen
100 Euro voor jeugdspelers ( 1 x training)
Kortingen

Gezinskorting : 5 Euro korting per lid vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin
Half seizoen korting :10 Euro korting voor nieuwe leden voor periode januari-juni

Bestaande leden krijgen de volgende korting indien ze terug lid worden voor het seizoen 2021-2022:( september 2021- augustus 2022)
Volwassenen : -40%: 44 Euro korting- >         Nieuw lidgeld: 66 Euro
Competitiespelers: -40%: 60 Euro Korting->  Nieuw lidgeld: 90 Euro 
Jeugdspelers : tot 12 jaar ( 1 x training): geen extra korting: Nieuw lidgeld: 100 Euro
Jeugdspelers vanaf 12 jaar:( 1 x training) : 40 Euro korting.: Nieuw lidgeld: 60 Euro 
Jeugdspelers :tot 12 jaar ( 2 trainingen) : 20 Euro korting :   Nieuw lidgeld: 130 Euro 
Jeugdspelers vanaf 12 jaar ( 2 trainingen) :60 Euro korting. Nieuw lidgeld : 90 Euro

Bij betaling van het lidgeld voor 1 september 2021 is er een betalingskorting per lid van 5 Euro
De Gezinskorting : 5 Euro korting vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin blijft geldig

Gelieve bij inschrijving het lidgeld over te maken op rekeningnummer:BE46979065604236 met als mededeling de namen van de leden die zich inschrijven

De inschrijving is pas definitief na de ontvangst van de betaling.

Bestuur

• Voorzitter/webmaster                             Luc Elsen           013/78 19 89

• Secretaris                                             Allison Denis               

•Ledenbeheer                                         Allison Denis                     

• Penningmeester & Competitie            Joachim Elsen                       047/6852367

• Jeugd en Volwassenenwerking          Pieter Vanoverberghe           013/32 34 01


Trainers

Jeugd: Marcel Deflem, Marc Holemans, Benny vanbuyten,Christof Frederickx
Recreanten Marcel Deflem

Statuten

Onze club is een feitelijke vereniging. Hieronder de statuten van onze vereniging.

Statuten Shuttle Busters ( versie maart 2009)