Nieuws

Zondag 20 Februari- Club Toernooi 14-17 uur

We organiseren een clubtoernooi voor jeugd en volwassenen ( leden en niet -leden)

Voor onze jeugd is dit een mooie voorbereiding op ons VVBBC jeugdtoernooi eind januari

Voor de recreanten een mooie gelegenheid om een leuk partijte badminton te spelen

Graag inschrijven via dit formulier

Start nieuwe Leden
 
Voor de nieuwe leden: Aanmelden via het Inschrijvingsformulier ( verzekering en Covid-19-info)
Gelieve je aan te melden voor je eerste deelname !!
Je mag 3x gratis deelnemen vooraleer je officieel lid moet worden van onze club.
Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2022-2023 ( september-juni)

150 Euro  jeugdspelers ( 2 x training)
110 Euro volwassenen
100 Euro jeugdspelers ( 1 x training)
Kortingen
Gezinskorting : 5 Euro korting per lid vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin
Half seizoen korting :10 Euro korting voor nieuwe leden voor periode januari-juni

Gelieve het geld over te schrijven op onze bankrekening IBAN BE46 9790 6560 4236 met vermelding van de naam van het lid