Lidgeld/Nieuwe Leden seizoen 2023-2024

Start nieuwe Leden
 
Voor de nieuwe leden: Aanmelden via het Inschrijvingsformulier ( verzekering )
Gelieve je aan te melden voor je eerste deelname !!
Je mag 3x gratis deelnemen vooraleer je officieel lid moet worden van onze club.

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2023-2024 ( september-juni)

165 Euro  jeugdspelers ( 2 x training)
125 Euro volwassenen
110 Euro jeugdspelers ( 1 x training)
Kortingen
Gezinskorting : 5 Euro korting per lid vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin
Betalingskorting: 10 Euro bij betaling voor eind september 2023

Extra korting januari 2024 ( bij inschrijving en betaling lidgeld voor eind januari 2024)

Volwassenen 80 Euro

Jeugd:2x training: 120 Euro - 1x training: 70 Euro 

Gelieve het geld over te schrijven op onze bankrekening IBAN BE46 9790 6560 4236 met vermelding van de naam van het lid