Afspraken

Verzekeringen

Voor al onze spelers zijn we aangesloten bij  Badminton Vlaanderen.Gelieve bij elk ongeval contact op te nemen met het bestuur voor de aangifte van het ongeval.

Hierbij de link naar het aangifte formulier ( in te vullen door arts en voorzitter club)

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijfdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken

Voor onze club is het aanspreekpunt Joke Haesevoets (Joke.Haesevoets@telenet.be)

Huishoudelijk reglement

Hierbij de link naar het het huishoudelijk reglement

Lidgelden Seizoen 2023-2024

 

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2023- 2024 ( september-juni) 
165 Euro voor competitiespelers en jeugdspelers ( 2 x training)
125 Euro voor volwassenen
110 Euro voor jeugdspelers ( 1 x training)
Kortingen

Gezinskorting : 5 Euro korting per lid vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin

Betalingskorting: 10 Euro bij betaling voor eind september 2023

Half seizoen korting :10 Euro korting voor nieuwe leden voor periode januari-juni

Gelieve bij inschrijving het lidgeld over te maken op rekeningnummer:BE46979065604236 met als mededeling de namen van de leden die zich inschrijven

De inschrijving is pas definitief na de ontvangst van de betaling.

Bestuur

• Voorzitter/webmaster                             Luc Elsen           013/78 19 89.                    elsen.l@skynet.be

• Secretaris                                             Allison Denis                                                  denisallison9@gmail.com           

•Ledenbeheer                                         Allison Denis                     

• Penningmeester                                  Joachim Elsen                      047/6852367

• Jeugd en Volwassenenwerking          Pieter Vanoverberghe           013/32 34 01.   pieter_vanoverberghe@telenet.be

. Extra activiteiten.                                Joachim Vermeir
Trainers

Jeugd: Marcel Deflem, Marc Holemans, Benny vanbuyten
Recreanten Marcel Deflem

Statuten

Onze club is een feitelijke vereniging. Hieronder de statuten van onze vereniging.

Statuten Shuttle Busters ( versie maart 2009)