Nieuws

Regeling Einde Seizoen

Donderdag 9 Mei en Maandag 20 mei : Sporthal gesloten- geen badminton

Recreanten: laatste training 24 april- daarna vrij spel tot einde juni + maand augustus

Jeugd maandag : laatste training :maandag 27 mei
Jeugd 2e-groep : laatste training :donderdag 30 mei
Jeugd woensdag: laatste training: woensdag 26 juni
Jeugd 1e-groep donderdag : donderdag 27 juni

 

 

 

 
 
 
 
Start nieuwe Leden
 
Voor de nieuwe leden: Aanmelden via het Inschrijvingsformulier ( verzekering )
Gelieve je aan te melden voor je eerste deelname !!
Je mag 3x gratis deelnemen vooraleer je officieel lid moet worden van onze club.

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2023-2024 ( september-juni)

165 Euro  jeugdspelers ( 2 x training)
125 Euro volwassenen
110 Euro jeugdspelers ( 1 x training)
Kortingen
Gezinskorting : 5 Euro korting per lid vanaf 2e lid uit hetzelfde gezin
Betalingskorting: 10 Euro bij betaling voor eind september 2023

Extra korting januari 2024 ( bij inschrijving en betaling lidgeld voor eind januari 2024)

Volwassenen 80 Euro

Jeugd:2x training: 120 Euro - 1x training: 70 Euro 

Gelieve het geld over te schrijven op onze bankrekening IBAN BE46 9790 6560 4236 met vermelding van de naam van het lid